Congressen...

Als podium voor uitwisseling van informatie, of als waardevol marketinginstrument voor uw bedrijf of organisatie...

Lees meer

Symposia...

Wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland en over de grens, al dan niet met aanwezigheid van sponsoren...

Lees meer

Conferenties...

Maatschappelijke en politieke bijeenkomsten met uiteenlopende achtergrond, voor groepen van 50 tot 5000 personen en meer...

Lees meer

Certificering

Home

Spring heeft er voor gekozen zich niet aan te sluiten bij de zogenaamde branche-erkenningsinstituten. Wij hechten meer waarde aan officiele certificering, zowel van ons bedrijf als van onze medewerkers.

Immers, officiele certificerende instanties geven keur- merken die de klant een getoetst beeld geven van het bedrijf waarmee zij zaken doen. Bovendien is een hoog kwaliteitsniveau gegarandeerd.

Bovendien is Spring een geautoriseerde scholings- aanbieder bij het GAIA, het acreditatieportaal voor de medische en paramedische beroepsgroepen.