Congressen...

Als podium voor uitwisseling van informatie, of als waardevol marketinginstrument voor uw bedrijf of organisatie...

Lees meer

Symposia...

Wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland en over de grens, al dan niet met aanwezigheid van sponsoren...

Lees meer

Conferenties...

Maatschappelijke en politieke bijeenkomsten met uiteenlopende achtergrond, voor groepen van 50 tot 5000 personen en meer...

Lees meer

Referenties

Home

Door de jaren heen hebben we veel en zeer uiteen- lopende ervaringen opgedaan bij tal van bijeenkomsten met diverse achtergronden en deelnemersaantallen. Ervaringen die uitvoerig werden geëvalueerd, werden meegenomen naar volgende projecten en die hebben

bijgedragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Veel is voor ons bekend terrein, maar desalniettemin waken we voor routinematigheid bij onze werkzaam- heden. We kunnen bogen op uitstekende en diverse

referenties. Een lijst hiervan is bij ons op te vragen en geeft inzicht in hoe onze samenwerkingspartners onze dienstverlening hebben ervaren.