Congressen...

Als podium voor uitwisseling van informatie, of als waardevol marketinginstrument voor uw bedrijf of organisatie...

Lees meer

Symposia...

Wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland en over de grens, al dan niet met aanwezigheid van sponsoren...

Lees meer

Conferenties...

Maatschappelijke en politieke bijeenkomsten met uiteenlopende achtergrond, voor groepen van 50 tot 5000 personen en meer...

Lees meer

Financien en wetgeving

Home

Het hart van ieder bedrijf, organisatie of project. De begroting, de financiele administratie en de afrekening vormen het skelet van uw bijeenkomst en vormen de kaders waarbinnen u uw bijeenkomst tot stand kunt brengen. Bovendien is het bijhouden van een zorgvuldige administratie, het doen van aangiften,

het opstellen van een eindafrekening een wettelijke verplichting die de belastingdienst aan u stelt, of u het nu leuk vindt of niet. Hetzelfde geldt voor allerlei wetgeving op het terrein van veiligheid, uitingen, etc. waaraan u heeft te voldoen. De regelgeving van bijv. de CGR is daar zo'n exponent van.

Spring heeft alle wegen al meerdere keren bewandeld en beschikt dus over alle knowhow om u ook hierin als geen ander zorgvuldig en professioneel te begeleiden en bij te staan.