Congressen...

Als podium voor uitwisseling van informatie, of als waardevol marketinginstrument voor uw bedrijf of organisatie...

Lees meer

Symposia...

Wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland en over de grens, al dan niet met aanwezigheid van sponsoren...

Lees meer

Conferenties...

Maatschappelijke en politieke bijeenkomsten met uiteenlopende achtergrond, voor groepen van 50 tot 5000 personen en meer...

Lees meer

Programma management

Home

Het samenstellen en managen van een goed inhoudelijk programma behelst veel meer dan het bedenken van een paar thema's en het sturen van een uitnodigingsbrief aan de beoogde sprekers. Een aspect dat vaak sterk wordt onderschat. Spring heeft uitvoerige protocollen opgesteld en die in optima forma de richtlijnen


geven bij het begeleiden van uw inhoudelijk programma en uw sprekers. Telkens weer ervaren we hoe goed de begeleiding van uw programma wordt ervaren door diegenen die er inhoud aan geven. De personal touch, het uitrollen van onze rode lopers, het afstemmen van de onderdelen:

het verzekert u niet alleen van committment door de spreker, maar voorziet ook in een een spin-off. Immers, uw genodigde spreker zal zich een welkome gast voelen en deze ervaring ongetwijfeld in zijn omgeving delen.