Congressen...

Als podium voor uitwisseling van informatie, of als waardevol marketinginstrument voor uw bedrijf of organisatie...

Lees meer

Symposia...

Wetenschappelijke bijeenkomsten in Nederland en over de grens, al dan niet met aanwezigheid van sponsoren...

Lees meer

Conferenties...

Maatschappelijke en politieke bijeenkomsten met uiteenlopende achtergrond, voor groepen van 50 tot 5000 personen en meer...

Lees meer

Symposia...

Home

Wetenschap is grensoverschrijdend en grensver- leggend. Het overdragen en uitwisselen van weten- schappelijke kennis en onderzoek vindt plaats op het podium van symposia, al dan niet inter- disciplinair, al dan niet internationaal, al dan niet met de industrie. Het faciliteren van een symposium, groot of klein, heeft veel meer om het lijf dan u zou denken....

Een wetenschappelijke vereniging stelt hoge eisen aan haar bijeenkomst. En terecht! Immers collegae uit binnen- en buitenland kijken nauwlettend toe op faciliteiten, op inhoud en op uitkomsten. Het voorbereiden van een symposium brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Spring draagt die verantwoordelijkheid graag voor u. Omdat we weten hoe we het moeten aanpakken, de beste voorwaarden kunnen scheppen en de perfecte uitvoering tot stand moeten brengen, zodat u en de deelnemers zich volledig kunnen concentreren op de inhoud van het verhandelde.